Projekty

Speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního postižení prostřednictvím aktivačních center v rámci speciálních škol

Reg.č.: CZ.1.07/.1.2.00/14.0012Projekt nabízí mládeži s těžkými formami mentálního nebo kombinovaného zdravotního postižení odpovídající formu vzdělávání v souladu s požadavky na celoživotní vzdělávání populace a princip rovných příležitostí. Vzdělávání probíhá v aktivačních centrech, které byly v rámci projektu vybaveny potřebnými vzdělávacími pomůckami a výukovým materiálem.

Cílem projektu je s využitím podmínek pěti základních škol speciálních, které jsou partnery projektu, nabídnout takové vzdělávací aktivity, které zajistí nejen udržení získaných vědomostí a dovedností z povinné školní docházky, ale i jejich další rozvoj. Nabídka spočívá v systému vzdělávacích aktivit, jejichž náplň zahrnuje širokou oblast výtvarných činností, praktickou obsluhu moderních multimediálních přístrojů a práce spojené se samostatnou přípravou pokrmů.

Doba realizace projektu: 1.3.2010 – 28.2.2013

Aktuality

Najdete nás na facebooku

Nově nás a naše nové projekty najdete také na facebooku facebook