Mládež v akci

Citizen Theatre

logo mládež v akci

CZ-11-E90-2012-R3

22. - 30. března 2013 se konala mezinárodní výměna mládeže s názvem Citizen Theatre v RS Avia Varvažov. Výměny se zúčastnilo 38 mladých lidí z 6 různých zemí Evropy (ČR, Bulharsko, Belgie, Polsko, Itálie, Rumunsko).

Tématem celého projektu bylo divadlo. Je to kreativní způsob vyjádření, který je blízký všem lidem a který si do určité míry může osvojit každý. Divadlu na profesionální úrovni se může věnovat jen člověk s talentem, ale každý se může naučit alespoň základy divadelního hraní. Právě to bylo záměrem akce, nepozvat na výměnu mladé herce, ale všechny mladé lidi, kteří mají zájem divadlo si vyzkoušet. Během výměny si účastníci vyzkoušeli různé formáty divadla. Začali pantomimou, později se věnovali i rétorice a práci s textem a procvičili si i divadelní improvizaci.

Cílem výměny bylo rozvíjet dovednosti mladých lidí v oblasti divadla a podpořit je v rozvoji kreativity, představivosti a originality. Zároveň bylo divadlo využito jako prostředek vyjádření mladých lidí,  během řady workshopů si naplánovali a zahráli vlastní scénky a pomocí nich vyjádřili své životní zkušenosti, problémy i pohledy na svět. Zároveň se více dozvěděli i o dramatu a jeho historii, o vývoji divadla v Evropě a o tom, jak divadla fungují a jakou mají tradici v jednotlivých zúčatněných zemích. Hřebem celé výměny pak bylo nacvičování závěrečného představení, které bylo plně v režii samotných mladých účastníků.

Celý projekt je financován z programu Evropské unie Mládež v akci.  Cílem projektu je umožnit mladým účastníkům poznat cizí kultury, rozvíjet své dovednosti, zlepšit své jazykové schopnosti, dozvědět se více o České republice a navázat nová přátelství napříč Evropou. 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Aktuality

Najdete nás na facebooku

Nově nás a naše nové projekty najdete také na facebooku facebook