Mládež v akci

Towards  Green  Europe

logo mládež v akci

CZ-11-E22-2013-R1

Druhým projektem, který naše organizace Humanitas- Profes,o.p.s. realizovala v rámci Výměn mládeže – Mládež pro Evropu - byl mezinárodní projekt pro mladé Evropany „Towards Green Europe“. Ten byl zaměřený především na spolupráci mladé generace při vytváření nové evropské „zelené politiky“. S akcentem  na důležité aspekty zdravého životního stylu a na jejich podílu při změně myšlení evropské  společnosti.

Výměna mládeže se uskutečnila ve dnech 30.7. - 5. 8. 2013, celkem tedy 7 dnů aktivit ve školním areálu v  Dolních Věstonicích, v krásné přírodní krajině Jižní Moravy.

Pro více než 30 mladých lidí ze šesti zemí Evropy (Belgie, Slovinska, Polska, Litvy, Bulharska  a ČR) to bylo většinou první setkání s takovýmto typem neformálního vzdělávání a pobyt v takto mezinárodně složené skupině. Workshopy byly velmi různorodé a využívaly různé metody práce, proto byl každý den zcela jiný. Některé workshopy připravili sami účastníci či vedoucí národních skupin. V průběhu programu účastníci projevili i zájem organizovat podobná setkání ve svých zemích. Splnili tak očekávání organizátorů o aktivním zapojení mladých lidí nejen do přípravy a realizace projektu, ale hlavně na schopnost kreativně vymýšlet vlastní plány, související se zlepšeným životním prostředím i životním stylem.

Poznávání kultur různých zemí, jejich gastronomických specialit, představení zajímavých míst Evropy – to patří k náplni takovýchto setkání a těší se velké oblibě všech účastníků. Každá národní skupina měla na starosti jeden večer, kdy hrdě představila to, co pokládají za nejlepší vizitku své země. Neméně důležitou součástí setkání je zlepšit se v komunikaci v anglickém jazyce, který je jednacím jazykem akcí v rámci projektu Mládež v akci.

Program byl financován z programu Evropské unie – Mládež v akci. Díky tomuto programu probíhají  setkání s nejrůznější tématikou. Společným cílem těchto vzdělávacích aktivit  je snaha o sblížení mladých lidí, rozvoji jejich znalostí a dovedností a jejich aktivní zapojení do společnosti.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Aktuality

Najdete nás na facebooku

Nově nás a naše nové projekty najdete také na facebooku facebook