Mládež v akci

Picture of My Culture

logo mládež v akci

CZ-11-E73-2013-R2

Třetí akcí, realizovanou v rámci programu Evropské unie Mládež v akci, byla výměna mládeže s názvem Picture of My Culture.  Uskutečnila se v penzionu Selský Dvůr v malebné vesnici Daňkovice v srdci Vysočiny. Zde hledali inspiraci nejen čeští slavní malíři, ale i naši účastníci při hledání motivů pro výstavku fotografií, kterou pro místní obyvatele i pro hosty penzionu a restaurace uspořádali ze svých prací na závěr projektu. Výměna se uskutečnila ve dnech 9. – 15. 11.2013.

Celkem 40 mladých lidí z Polska, Estonska, Itálie, Bulharska a ČR mělo možnost poznávat kulturní rozmanitosti Evropy i negativní jevy s tím spojené jako rasismus a xenofobii. Odstraňování předsudků bylo jedním z cílů workshopů. Nástrojem, který může být použit na zobrazení těchto složitých společenských témat je kreativní médium – fotografie. Všechny workshopy byly vedeny formou neformálního vzdělávání. Pod dohledem a za výkladu zkušeného fotografa a novináře z Bulharska se účastníci naučili mnoho nového - nejen z vlastní práce fotografa a zpracovávání fotografií, ale také jak pracovat s objektem svého zájmu.

Fotografie, které účastníci shromáždili během pobytu, vystavili nejen na malé výstavě, ale umístili je i na svých sociálních sítích, a tak se námět a výstup workshopu šíří nejen v ČR, ale i zahraničí. Tato malá kampaň zobrazuje kulturní diverzitu a respekt k jiným kulturám. Účastníci měli možnost při objevování české kultury se setkávat s obyvateli Daňkovic i nedalekého Žďáru nad Sázavou, kde objektem jejich fotografického zájmu byly nejen památky, zařazené do programu UNESCO (Zelená hora, zámek a muzeum knih), ale i jeho obyvatelé.

Jako součást programu všech našich programů v rámci EU, je představení a prezentace programu Mládež v akci a hlavně jaké možnosti mají mladí lidé. Ve speciální prezentaci a následném workshopu sdílejí účastnící své vlastní zkušenosti a za naší pomoci zkoušejí vymýšlet vlastní plány.

Během pobytu vznikla mnohá přátelství, která pokračují i dále, jak můžeme sledovat na sociálních sítích, řada účastníků se navštěvuje a duch projektu a jeho hodnoty tak žijí i nadále.

Bez finančního zabezpečení v rámci grantové politiky evropských projektů by se takováto setkání neuskutečnila. Program Mládež v akci má svoji důležitou roli při neformálním vzdělávání mladých lidí z celé Evropy.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Aktuality

Najdete nás na facebooku

Nově nás a naše nové projekty najdete také na facebooku facebook